Prekių pristatymo, grąžinimo sąlygos, privatumo politika, pirkimo taisyklės

Pristatymo sąlygos

Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), taip pat prekės gali būti siunčiamos registruotu paštu (priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo).

Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais (5-7 d.d.). Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų.

Grąžinimo sąlygos

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

Būtina nurodyti šiuos duomenis: kliento vardas/pavardė, užsakymo numeris, iš kurio ketinama grąžinti prekę, nurodomos konkrečios grąžinamos prekės, įvardijamos grąžinimo priežastys. Tai yra būtina sąlyga pinigų grąžinimui už grąžinamas prekes. Transportavimo išlaidas grąžinant ar keičiant į kitą prekę apmoka klientas.

Grąžinus prekę, pinigai grąžinami 14 darbo dienų laikotarpyje nuo grąžintų prekių priėmimo dienos. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo, prekių grąžinimo formoje nurodytą banko sąskaitą. Siuntimo išlaidos nėra grąžinamos.

PRIVATUMO POLITIKA

www.NamuMadam.lt klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis internetine parduotuve www.namumadam.lt .

NamuMadam.lt gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsime pateikti Jums patrauklių pasiūlymų.

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu madam@namumadam.lt

Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje.

Įsigyjant prekes mūsų internetinė parduotuvėje www.namumadam.lt sutarties vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis:

 • vardas, pavardė
 • elektroninis paštas
 • telefono numeris
 • adresas( gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas
 • apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)
 • pristatymo duomenys: LP Express paštomatas, kuriame pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių.

  Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

  Duomenų apsauga

  Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

  Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

  Jūsų sutikimai ir teisės

  Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu madam@namumadam.lt, susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. 

  Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt).

  Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

   Galiojimas ir pakeitimai

  Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. sausio mėn. 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje: www.namumadam.lt

  Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

  Bendrosios nuostatos

  1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje www.namumadam.lt susijusios nuostatos.
  2. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti.
  3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje www.namumadam.lt turi teisę išimtinai tik:

  – veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

  –  nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

  –  juridiniai asmenys;

  –  visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  1. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje www.namumadam.lt

  Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI UŽSAKYMĄ“.
  2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos www.namumadam.lt duomenų bazėje.
   Pardavėjo teisės
  1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.namumadam.lt
  2. Kai nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas, tuomet užsakymas anuliuojamas, Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai tik už prekes, mokestis už pristatymą lieka Pardavėjui.

  Pirkėjo įsipareigojimai

  1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.namumadam.lt duomenų.
  3. Interneto parduotuvės www.namumadam.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  Pardavėjo įsipareigojimai

  Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.namumadam.lt numatytos sąlygos.

  1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
  2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
  3. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.namumadam.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 d.d. jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 10 d.d. jei daromas tarptautinis pavedimas.

  Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

  1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
  2. Elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – OPAY
  3. Pavedimu;
  4. Grynais: Maximos, Perlo, Lietuvos pašto kasose;
  5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.